Почвенные ресурсы сша


Площа земель в Штатах, для виробництва продуктів харчування становить ні багато ні мало 567 мільйонів гектарів із загального фонду земель в 940 млн. Гектар. У цю площу включаються ріллі, пасовища і ліси. Приблизно 220 млн. Гектар використовуються для обробітку і пасовищ, з них 62-63% грунту з підвищеним родючістю. В основному це землі знаходяться в кращих кліматичних зонах, забезпечені регулярним поливом і які мають оптимальне співвідношення складу мікро і макро елементів.

За розмірами площі ріллі США займає лідируючі позиції в світі

151 гектар земельних ресурсів США, які використовуються в тваринництві у вигляді пасовищ, є потенційно родючими. З сільського господарства США щорічно вилучається 1 200 000 гектар площ для міських потреб, з цих земель третину є з кращими показниками родючості. Сільське господарство, в цьому випадку, починає відбирати землі лісів.

На думку експертів через 20 років, все пасовищні землі в США перейдуть для рослинництва, а пасовища будуть розміщуватися, на які раніше не вважалися родючими, землях.


США мають найбільшої площею орних земель в світі, велика частина орних земель – високородючих грунту. Висока родючість грунтів, тривалий період вегетації і хороший клімат з потрібною кількістю опадів, створюють в США відмінні умови для зростання величезної кількості сільськогосподарських культур у великому обсязі.

Короткий підсумок

Земельний фонд – це найголовніше і найцінніше у країни і у світу. Все так чи інакше зав’язано на землі. Всі підприємства, корисні копалини, водні та інші ресурси знаходяться всередині або на земельних ресурсах. Головним завданням людства є збереження земельного фонду в нормальних умовах, не забруднюючи його. Потрібно дбати про його стан і цілком підтримувати і не руйнувати залишилася флору і фауну.

Як це не прикро, але багато хто не може зрозуміти цінність природних ресурсів, до яких належать земельні ресурси. Головною цінністю є земля, по якій ми з вами ходимо. Тільки при належному поводженні з землею ми отримаємо кращий результат від обробітку грунтів, пасовищ.

 Надалі грунтові ресурси, як склад земельних ресурсів, будуть особливо цінні, адже за підрахунками вчених кількість нафти і газу вже на самому дні, а ефективне пальне можна буде отримати лише з землі, вирощуючи для палива сільгоспкультури.

Источник: moyaosvita.com.ua

БАКАЛАВРИАТ

Бакалаврские курсы (Undergraduate) в Университете Айдахо предлагаются по следующим специальностям:

1) Сельское хозяйство (Agriculture):


 • Agricultural Economics
 • Agribusiness
 • Applied Economics
 • Agricultural Education
 • Agricultural Science, Communication & Leadership
 • Agricultural Systems Management
 • Animal & Veterinary Science
 • Apparel, Textiles & Design
 • Child, Family & Consumer Science
 • Early Childhood Development & Education
 • Food & Nutrition
 • Food Science
 • Sustainable Crop & Landscape Systems
 • Sustainable Food Systems

2) Бизнес (Business):

 • Accounting
 • Business Economics
 • Finance
 • Management & Human Resources
 • Information Systems
 • Marketing
 • PGA Golf Management
 • Operations Management
 • Modern Language Business

3) Инженерия (Engineering):

 • Biological Engineering
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Electrical Engineering
 • Materials Sciences & Engineering
 • Mechanical Engineering

4) Социальные науки и образование (Liberal Arts & Education):

 • Architecture
 • Art
 • Interior Design
 • Landscape Architecture
 • Studio Art & Design
 • Virtual Technology & Design
 • Advertising
 • Anthropology
 • Broadcasting & Digital Media
 • Economics
 • English
 • French
 • History
 • International Studies
 • Journalism
 • Latin American Studies
 • Music
 • Organizational Sciences
 • Philosophy
 • Political Science
 • Psychology
 • Public Relations
 • Sociology
 • Spanish
 • Theatre Arts
 • Career & Technical Education
 • Dance
 • Elementary Education
 • Exercise Science & Health
 • Physical Education
 • Recreation
 • Secondary Education

5) Науки (Sciences):

 • Ecology & Conservation Biology
 • Environmental Science
 • Fire Ecology & Management
 • Fishery Resources
 • Forestry
 • Natural Resource Conversation
 • Rangeland Ecology & Management
 • Renewable Materials
 • Wildlife Resources
 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemistry
 • Geography
 • Geological Science
 • Mathematics
 • Microbiology
 • Molecular Biology & Biotechnology
 • Physics.

Длительность обучения обычно составляет 2-3 семестра; начать обучение на выбранном курсе можно в январе или октябре. Успеваемость ученика оценивается по количеству заработанных образовательных кредитов (зачетных единиц): нормы у каждой программы уникальные, но в целом за учебный курс студенту необходимо заработать 30-34 кредита.

Стоимость бакалаврской программы = 20999$/2 семестра, 23999$/3 семестра.

Высшее образование в Америке c изучением Почвенные и земельные ресурсы, MS.

Небольшая вырезка из описания учебных заведений в данном разделе:

Крупный и развитый University of Idaho (Университет Айдахо) сегодня занимает 90 место в общенациональном рейтинге государственных университетов США (по версии US News and World report). Заслуживают внимания его разнообразные и сбалансированные учебные программы, охватывающие практически все области знаний и наук – некоторые из курсов представлены только здесь, давая студентам возможность получить уникальные знания и специальность. Общее количество студентов сегодня достигает 12 тысяч человек: согласно статистике, более 90% выпускников бакалаврских программ еще до окончания обучения получают приглашение в магистратуру или предложения по работе.

Среди наиболее популярных и развитых специальностей университета можно отметить следующие:


Общее количество доступных специальностей достигает 178 – это бакалаврские, магистерские и докторские программы. Соотношение студентов к преподавателям составляет 16:1. Более 100 миллионов долларов ежегодно выделяется на разнообразные научные исследования, что делает университет Айдахо важным научным центром не только штата, но и страны.

Источник: smapse.ru

Почвенные районы. На основной территории США выделяют семь основных почвенных районов. Район подзолистых почв охватывает горы Новой Англии и Нью-Йорка и территорию вокруг верхней части Великих озер, включая возвышенность у оз. Верхнего. Здесь развиты типичные подзолы, с тонким слоем отмерших растительных остатков и гумуса в верхней части профиля. Ниже располагается белесовато-серый песчаный горизонт, обедненный питательными веществами. Эти очень кислые почвы формировались под хвойными и листопадными лесами. На большей части района до сих пор сохранились леса. Распространено также земледелие. Для повышения плодородия почв необходимы известкование и внесение удобрений. Район серо-бурых подзолистых почв занимает остальную часть территории северо-востока США. Эти почвы менее кислые и более плодородные, чем почвы предыдущего типа. Они образовались под листопадными лесами, которые в основном были сведены с целью использования земель под сельскохозяйственные культуры.


йон красно-желтых подзолистых почв включает почти всю юго-восточную часть США. Почвы здесь менее кислые и менее плодородные по сравнению с серо-бурыми подзолистыми почвами. Благодаря обилию тепла и влаги органическое вещество в верхнем горизонте почв быстро разлагается и растворимые питательные вещества легко вымываются. Нерастворимые оксиды железа остаются в почве и придают ей типичную красно-желтую окраску. Климатические условия обеспечивают продолжительный вегетационный период. При внесении извести и удобрений, а также при тщательной обработке здесь собирают высокие урожаи хлопчатника, табака, фруктов и овощей. Там, где сохранились леса, важное значение имеет лесное хозяйство. Широко практикуется лесовозобновление — главным образом для борьбы с почвенной эрозией и ростом оврагов. Район аллювиальных почв примерно совпадает с аллювиальной равниной Миссисипи. Эти почвы сформировались на пойменных осадках и отличаются высоким плодородием. На них выращивают высокие урожаи хлопчатника, сахарного тростника и других культур. Однако крайне необходимо проведение мелиоративных мероприятий, поскольку в одних случаях аллювиальные почвы глинистые и влагонасыщенные, а в других — песчаные и страдают от дефицита влаги. В этом районе посевы приходится защищать от наводнений. Сходные почвы развиты в долинах многих других рек страны. Район почв прерий, черноземов и каштановых почв занимает обширную территорию на западе Центральной низменности и на большей части Великих равнин.

и почвы, в отличие от подзолистых почв востока США, развивались под естественным травостоем. На ледниковых отложениях в прериях Среднего Запада формировались темно-бурые почвы, относящиеся к числу самых плодородных почв в мире. Черноземы, распространенные в более западных местностях, отличаются черной или темно-бурой окраской и имеют большую мощность. Они еще более плодородны, чем почвы прерий, но, в отличие от последних, гораздо меньше обеспечены влагой. Черноземы распространены в обширном пшеничном поясе Северной Дакоты и Южной Дакоты, Небраски и Канзаса. Каштановые почвы, развитые к западу от ареала черноземов, типичны для Великих равнин. Они имеют окраску от бурой до красной и плодородны при достаточном орошении и тщательной обработке, однако находятся в зоне неустойчивых осадков, где засухи чередуются с обильными дождями. В первые десятилетия 20 в. предпринимались попытки превратить естественные луга в пашни, что стимулировало развитие почвенной эрозии. В результате на огромных площадях были безвозвратно утрачены ценные гумусовые горизонты почв. Район пустынных почв в основном приурочен к Межгорным плато. Почвы здесь находятся на разных стадиях развития. На склонах нередко обнажаются коренные породы, а почвы развиты только в расселинах и западинах. На обширных территориях пористые почвы имеют мощность 0,3-0,6 м и покрыты хрупкими корками из галек с пустынным загаром черного цвета; в этих корках сохраняется влага, выпадающая во время ливней.

других местах представлены мощные слои супесчаных или глинистых почв, которые во время дождей превращаются в разжиженное месиво. Некоторые пустынные почвы плодородны и пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. Для этого необходимы орошение, хороший дренаж и проведение мероприятий по рассолению пустынных почв. Эти почвы окрашены преимущественно в красный, желтый, бурый и серый цвета. Район горных почв, охватывающий Скалистые и Тихоокеанские Береговые горы, отличается большим разнообразием почв. Здесь представлены все основные типы почв, распространенные в других почвенных районах. Наиболее возвышенные территории иногда круглый год занесены снегом и лишены почвенного покрова. Выше верхней границы леса развиты маломощные почвы, на которых летом растут травы, используемые для выпаса скота. Ниже простираются обширные залесенные территории с подзолистыми почвами, которые чередуются с выходами коренных пород и каменистыми почвами. На более низких уровнях распространены более плодородные почвы, которые можно использовать для выращивания фруктов, морозостойких зерновых и других культур. В плодородной Центральной долине Калифорнии на мощных аллювиальных почвах собирают очень высокие урожаи.

Источник: slovar.wikireading.ru

Водные ресурсы

Пресная вода

Ресурсы пресной воды имеют важное экологическое и экономическое значение для Северной Америки, но их распределение сильно варьируется.


Канаде находится около 20% мировых запасов пресной воды. Однако большая часть расположены в отдаленных районах или сохраняется в озерах, подземных водоносных горизонтах и ледниках. В отличие от Канады, Мексика, прежде всего является засушливой страной, в которой пресная вода в достаточном количестве сосредоточена только в некоторых районах. Водные ресурсы характеризуется не только количеством пресной воды, но и тем, насколько быстро водоемы пополняются за счет осадков и сточных вод. Во многих частях Северной Америки, потребности людей в пресной воде превышают объемы воды необходимые для нормального функционирования водной экосистемы.

Около 85% ресурсов пресной воды Северной Америки используются в сельском хозяйстве и промышленности, однако виды использования распределяются в зависимости от стран (к примеру, бытовое использование в Канаде составляет 19% в промышленности и сельском хозяйстве используют 69% и 12% пресной воды, соответственно; в сельском хозяйстве Мексики используется 77% воды, в промышленности — 6%, а бытовое составляет — 17%; в США показатели промышленного и сельскохозяйственного использования приблизительно одинаковые — 46% и 41% соответственно, а бытовое — 13%).

Лесные ресурсы

Лесные ресурсы покрывают около трети площади суши Северной Америке. В пределах этого ресурса представлено большое разнообразие типов лесов, из которых около 45% классифицируются как бореальные, в основном в Канаде и на Аляске.


тальные лесные площади составляют умеренные и тропические леса. В Северной Америке сосредоточено почти 20% лесов мира и более трети бореальных лесов планеты. Протяженность лесных земель относительно стабильна в Канаде, несколько увеличивается в Соединенных Штатах и ​​снижается в Мексике. В Мексике, за последнее десятилетие, было потеряно от 3,5 до 5 млн га умеренных и тропических лесов. Оценочные годовые темпы обезлесения в Мексике варьируются от 0,5% до 1,14%.

Изменения в структуре лесных экосистем, вызванных антропогенным воздействием, могут сделать леса более восприимчивыми к пожарам, засухам, инвазивным насекомым и загрязнению воздуха. Например, в Соединенных Штатах почти половина всех лесов считается сильно засоленными, а также распространена фрагментация, которая нарушает экологические процессы и делает их непригодными для обитания многих видов диких животных. В Мексике, структура и состав оставшихся лесных массивов были изменены путем выборочного извлечения некоторых предпочтительных древесных пород и широким преобразованием лесов в пастбища.

Земельные ресурсы

Прямое человеческое влияние на земельные ресурсы является самым высоким в прибрежных и сельскохозяйственных районах, вдоль транспортных коридоров, и вблизи населенных пунктов. Несмотря на то, что количество земель в Северной Америке неизменное, их использование постоянно меняется. Взаимосвязь между землепользованием и растительным покровом является сложной, поскольку конкретный вид растительного покрова может соответствовать различным видам землепользования. Например, лесные земли могут использоваться для производства древесины, отдыха, защиты водосборных бассейнов или в качестве среды обитания. Аналогичным образом, некоторые виды землепользования, такие как сельское хозяйство, могут потребовать сохранения отдельных земельных покровов с течением времени, таких как возделываемые сельскохозяйственные культуры, залежные земли, лесные участки или даже обгоревшие площади. Несмотря на эту сложность, попытки классифицировать землепользование и растительный покров могут быть полезны для анализа воздействия человека на наземные экосистемы. Изменения в землепользовании способны повлиять на распределение и тип растительного покрова (например, леса, возделываемые земли и урбанизированные территории), способность экосистем предоставлять ценные услуги, которые поддерживают жизнь, и даже рельеф.

Почти треть поверхности Северной Америки используется в сельском хозяйстве. Хотя на его долю приходится лишь 12% всей сельскохозяйственной площади планеты, Северная Америка производит почти 20% зерновых культур в мире и столько же мяса. Основываясь на исторических изменениях землепользования, фермерские хозяйства и ранчо, а также умеренные североамериканские пастбища, претерпели значительные изменения, которые трансформировали экосистему и привели к значительным потерям биоразнообразия.

Минеральные ресурсы

Северная Америка наделена значительными запасами минеральных ресурсов, включая уголь, нефть, природный газ и железо. От этих ресурсов значительно зависит промышленность континента.

Уголь

В Северной Америке около 1/6 известных запасов угля в мире. Из них, около 91% находится в Соединенных Штатах. Залежи антрацита сосредоточены в северо-восточной части Пенсильвании. Одним из самых крупных бассейнов мира является Аппалачский каменноугольный бассейн. Другие запасы угля сосредоточены в штатах Айова, Миссури, Канзас и Оклахома, на юго-западе Техаса, и севере Мичигана. Великие равнины и Скалистые горы содержат, как правило, уголь, уступающий по качеству тому, что находится восточной части страны.

Канадские угольные месторождения располагаются в основном в Новой Шотландии, а также в Альберте и Британской Колумбии. Уголь Новой Шотландии является высококлассным, в то время как на Западе он уступает по качеству. Угольные месторождения Аляски изучены не полностью, однако, существуют оптимистические оценки залежей.

Нефть

Месторождения нефти гораздо менее известны, чем угля. Тем не менее по всем оценкам очевидно, что Северная Америка сравнительно так же обеспечена этим минеральным ресурсом, как и углем. Соединенные Штаты были одними из ведущих мировых производителей нефти начиная с 1859 года и до сих пор ежегодно производит 16% от мировой добычи.

Канада также добывает значительные объемы нефти. Более 4/5 общего объема производства приходится на Альберту. В дополнение к запасам нефти, здесь также находятся битуминозные пески, в районе Форт МакМуррей.

Природный газ

Месторождения природного газа находятся рядом с залежами нефти, а потребности в нем растут быстрыми темпами.

Железная руда

Канада и Соединенные Штаты хорошо снабжены железной рудой, Мексика намного меньше. Один из богатейших в мире железорудных районов — это горнопромышленный регион Месаби, расположенный в северо-восточной части штата Миннесота. Канада добывает значительное количество железной руды, в основном в Квебеке и Лабрадоре. На долю Северной Америки приходится около 9% мирового производства руды.

Феросплавы

Северная Америка менее обеспечена ферросплавами, но является основным производителем кобальта (Канада), молибдена (США и Мексика), никеля (Канада), вольфрама (США) и ванадия (США и Мексика). В Канаде есть одно из самых известных в мире месторождений урановых руд на берегу Большого медвежьего озера.

Биологические ресурсы

Растениеводство и животноводство

Северная Америка отличается большей изменчивостью климата, чем любой другой континент — от замерзающей Арктики до тропических джунглей Центральной Америки. Почти все типы экосистем встречаются на континенте, от коралловых рифов в Карибском бассейне до ледникового покрова в Гренландии. Эти различия вносят свой вклад в разнообразие сельскохозяйственных отраслей Северной Америки и биологических ресурсов.

В тропических зонах Северной Америки фермеры выращивают апельсины, сахарный тростник, кофе, какао и бананы. Эти культуры произрастают на прибрежных равнинах и влажных горных склонах. Хлопок и конопля выращиваются в более теплых и сухих промежуточных климатических зонах. Эти культуры также отправляют на экспорт.

Фрукты, овощи, хлопок и табак преобладают в теплых субтропических зонах северной Мексики и Соединенных Штатов.

Умеренная зона идеально подходит для выращивания фруктов, таких как яблоки и персики. Эти области извлекают выгоду из превосходного дренажа и предсказуемых заморозков.

Сухие зоны, распространенные на юго-западе США и в северной Мексике, идеально подходят для скотоводства. В этом регионе распространены ранчо с тысячами голов крупного рогатого скота, овец, свиней и других видов животных.

Фауна

Основная статья: Животные Северной Америки.

Северная Америка имеет разнообразие диких животных и насчитывает около 457 видов млекопитающих (например, зубров, енотов, горных львов, бобров, лосей и ягуаров), 914 видов птиц (например, белоголовый орлан и гусь) 662 вида рептилий (например, аллигатор), больше 300 видов амфибий и 4000 известных паукообразных (например, аризонский древесный скорпион).

Флора

Основная статья: Растения Северной Америки.

Растительный мир Северной Америки удивительно богат, отчасти из-за геологической истории континента и отчасти из-за разнообразной топографии, и климатических условий. В районе к северу от Мексики насчитывается около 18 600 видов сосудистых растений. 38% родов растений встречаются только в Северной Америке, а еще 18% — только в Северной, Южной и Центральной Америке.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Источник: NatWorld.info

Наиболее мощным среди ископаемых США является топливно-энергетический комплекс. В стране большую часть территории занимает бассейн, в котором добывают уголь. Провинции находятся в районе Аппалачских и Скалистых гор, а также в области Центральной равнины. Здесь добывают бурый и коксующий уголь. Довольно много запасов природного газа и нефти. В Америке они добываются на Аляске, в районе Мексиканского залива и в некоторых внутренних районах страны (в Калифорнии, Канзасе, Мичигане, Миссури, Иллинойсе и т.д.). По запасам «черного золота» государство занимает вторую позицию в мире.

Железные руды – еще один важнейший стратегический ресурс американской экономики. Добываются они в Мичигане и Миннесоте. В целом здесь добывают высококачественные гематиты, где содержание железа не менее 50%. Среди других рудных ископаемых стоит назвать медь. США занимает второе место в мире по добыче этого металла.

Довольно много в стране находится полиметаллических руд. Например, большие объемы добываются свинцово-цинковых руд. Немало залежей и урановых руд. Большое значение имеет добыча апатитов и фосфоритов. Вторые позиции США занимает по добыче серебра и золота. Кроме того, в стране есть месторождения вольфрама, платины, веры, молибдена и других полезных ископаемых.

В центре страны имеются богатые черноземы, и практически все они возделываются людьми. Здесь выращивают всевозможные зерновые, технические культуры, овощи. Немало земель занято и животноводческими пастбищами. Другие земельные ресурсы (юга и севера), менее приспособлены для земледелия, но там используются различные сельскохозяйственные технологии, что позволяет собирать неплохие урожаи.

Около 33% территории США занято лесами, которые являются национальным богатством. В основном здесь смешанные лесные экосистемы, где наряду с соснами, растут березы и дубы. На юге страны климат более засушливый, поэтому из растительности здесь встречаются магнолии и каучуконосы. В районе пустынь и полупустынь произрастают кактусы, суккуленты, полукустарники.

Разнообразие животного мира зависит от природных зон. В США обитают еноты и норки, скунсы и хорьки, зайцы и лемминги, волки и лисицы, олени и медведи, бизоны и лошади, ящерицы, змеи, насекомые и множество птиц.

Источник: ECOportal.info


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.